FWIE

Ogólnopolskie wyniki monitoringu kraski.

.

 

 

 

Kategorie lęgowości kraski w latach 2004-2015 na terenie południowo-wschodniej Polski.

 


 

W 2012 roku po raz pierwszy nie udokumentowano pewnej lęgowej pary na terenie województwa,

w ostatnich kilku latach liczebnośc kraski na terenie województwa drastycznie się zmniejszyła

 

 

 

 

Schematyczne zmiany rozmieszczenia kraski w południowo -wschodniej Polsce (lata 2005-20010) (opracował Konrad Kata)

1990-2004r.

2005-2008 r.

2009-2010 r

 

 

 

 

 

Liczba lęgowych par krasek w budkach na terenie południowo-wschodniej Polski  (lata 2005-20010).
Budki zaczęto wywieszać w 2005 roku.

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata