FWIE

 

 

Rozmieszczenie i liczebność.

Zasięg występowania kraski rozciąga się od północno-zachodniej Afryki poprzez południowe krańce Europy, Azję Mniejszą popołudniową i Środkową Azję . Ptaki na okres zimy odlatują do wschodniej Afryki na południe od Sahary. Większość stanowisk lęgowych kraski znajduje się w Europie.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu gatunek ten należał, w Europie i w Polsce, do pospolitych. Pod koniec lat 70-tych liczebność kraski w Polsce szacowano naokoło 1000 par, a już w połowie lat 80-tych było jej o połowę mniej- około 500-600 par. Z początkiem lat 90-tych nastąpił kolejny spadek do 360-380 par. Wyginęła już z krajobrazu Śląska, Małopolski, Lubelszczyzny i Wielkopolski Szacowania dla Polski z 1998 roku, podają spadek liczebności na 112-133 pary. Dziesięć lat później w 2009 roku liczebność populacji w określono na 50-60 par.

Stanowiska lęgowe kraski w Polsce w latach 1985-2010.

Monitoring Kraski  zobacz wyniki ogólnopolskie

 

Obecnie kraska występuje w 3 głównych ostojach na północy Podkarpacia, Równinie Kurpiowskiej i Mazowieckiej. W pozostałych miejscach spotykana jest już jednostkowo.

Rozmieszczenie kraski w Polsce.
 

 Zaktualizował po 2000 roku Konrad Kata. Za Andrzejem Górskim i Marianem Szymkiewiczem. 
Mapka zawiera stanowiska gdzie widywano kraskę w okresie lęgowym. 

 

Autorzy danych
Agnieszka Mielnik,
Andrzej Mróz, Andrzej Saj, Aneta Balcerkiewicz, Anna i Marek Hyjek, Arkadiusz Gorczewski, Bartłomiej Peret, Gaba, Grzegorz Wiktor, Gurdala,Stepaniuk, J23, Jacek Zarzycki, Janusz Błaszczyk, Janusz Kupryjanowicz,Jarek Stepaniuk, Jarosław Mydlak,  Jerzy Grzybek, Jerzy, Dawid i Jakub Błaszczyk, Jolanta Tomasz i Sławek Snopek, JP Kłosowscy, Julia Casson, Kazimierz Walasz, Konrad Kata, Konrad Sachanowicz, Krzysztof Szczęch, Krzysztof Węglarz, Maciej  Ciąpała,  Maciej Rębiś, Maciej Grzegorzek, Małgorzata Bylicka, Marcin Filipek, Marcin Urban, Marek Gadzalski, Marek Twardowski i Jolanta Pióro, Marek Sokołowski, Mariusz Blanka, Mariusz Ostański, Martin Mimra, Mateusz Kowalski, Menderski, Michał Baran, Michał Skóra, Mirosław Kata, Paweł Białomyzy, Paweł Brzęk, Paweł Gębski, Paweł Greń, Paweł Szewczyk, Piotr Kawa, Piotr Moranowski, Piotr Tryjanowski, Przemysław Kunysza, Przemysław Stachyra, Puzio, Rafał Tomczyk, Robert Kraska, Robert Rudolf, Sebastian Simon Woolley,Tadeusz Sobuś, Tomasz Kobylas, Tomasz Kulakowski, Tomasz Pasak, TQ, Waldemar Polowski, Witold Kalinowski, Witold Piechowski, Witold Ziaja

Widziałeś kraskę poinformuj nas.

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata