FWIE

 

 

Opis kraski

Kraska jest ptakiem wielkości kawki, sójki o długości ciała 31-32 cm, rozpiętości skrzydeł 62 cm i masie 120-150 g. Swoim wyglądem, z dominującym niebieskim kolorem ciała z pomarańczowo-brązowym grzbietem nie przypomina innego występującego w naszej faunie ptaka. Dlatego też pomylenie kraski z innym gatunkiem - jest mało prawdopodobne. Mimo tego zdarza się, że jest mylona z bardzo pospolitym ptakiem sójką (Garrulus glandarius zobacz),  choć już na pierwszy rzut oka ptaki te są inaczej ubarwione.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata