FWIE

 

.

 

 

Poniżej przedstawiono literaturę zarówno naukową jak i popularnonaukową pomocną w poznaniu Kraski.

Przykładowa literatura. Nie jest to kompletna lista jednak zawiera większość prac Polskich na ten temat oraz część ważniejszych obcojęzycznych.  Lista ta systematycznie będzie aktualizowana.

 Literatura naukowa i popularnonaukowa .

 • Dmoch A., Dombrowski A. 1998. Kraska (Coracias garrulus) w Puszczy Białej. Kulon, 3 (1): 57-66.

 • Dombrowski A., Górski A., Sosnowski J., 1998. Kraska na Nizinie Mazowieckiej. Kulon, 3 (1): 3-16.

 • Andrzej Górski  Poradnik ochrony siedlisk i gatunków – Kraska

 • Górski A 2005 "Ekologia lęgów kraski (Coracias garrulus L., 1758) we wschodniej cześci Równiny Kurpiowskiej Rozprawa doktorska Wrocław 2005"

 • Górski A, Szymkiewicz M., 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt: Kręgowce. (red. Głowaciński Z.)  PWRiL, Warszawa, 246-248.

 • Grabowska Agnieszka 2005 „Niebieski Cudak”. 4 sierpnia Sztafeta, 

 • Hordowski J. Ptaki Polskich Karpat Wschodnich i Podkarpacia, Monografia faunistyczna, Przemyśl 1999, T. I, s. Kraska. 37-38.

 • Jerzy Grzybek, Konrad Kata, Mirosław Kata, Sławomir Snopek,
  Tadeusz Sobuś, Mariusz Szyszka Rozmieszczenie, liczebność oraz elementy biologii kraski Coracias garrulus w południowo-wschodniej Polsce w latach 1990–2008 Notatki Ornitologiczne 2009, 50: 240–250

 • Konrad Kata 2009 Ochrona Kraski (Coracias garrulus) na Podkarpaciu. FWIE. Kraków 2009.

 • Konrad Kata 2005 „Kraska -ptak ziemi Kolbuszowskiej”. Ziemia Kolbuszowska nr 9/117 wrzesień 2005

 • Konrad Kata  2005 „Zagrożony ptak Doliny Tanwi” - kraska. Gazeta Tanew IX-X  nr 8,

 • Kata Konrad, Tadeusz Sobuś, Alicja Olszowy "Kraska - piękno które ginie" Przyroda Polska nr 6 czerwiec 2006 str. 6-7.

 • Kołodziejak-Niweckuła Ewa „Papuga z nad a Wisły” Wiedza i Życie, nr 10,  październik 2005

 • Lewartowski Z.- Spadek liczebności kraski Coracias garrulus we wsch. Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1986 r. nr. 3, str 27-34..

 • Piotrowska M., Marczakowski P. 1998. Występowanie kraski (Coracias garrulus) na Lubelszczyźnie do roku 1997. Kulon, 3 (1): 35-46.

 • Pugacewicz E. 1998. Stan populacji kraski (Coracias garrulus) na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 1960-1996. Kulon, 3 (1): 17-34.

 • Rębiś M. 1998.Zmiany liczebności i rozmieszczenie oraz elementy biologii rozrodu kraski (Coracias garrulus) w Puszczy Kozienickiej. Kulon, 3 (1): 67-73.

 • Sobuś T.1996. Obserwacje kraski (Coracias Garrulus) w okolicach Brzózy Stadnickiej. Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej 6: 141-142

 • Sokołowski J. 1972. Ptaki ziem polskich. T1.Warszawa. 292-294.

 • Sosnowski J. Chmielewski S. 1996. Breeding biology of the Roller Coracias garrulus in Puszcza Pilicka Forest (Central Poland) Acta orn., 31 (2): 119-131.

 • Sosnowski J., Chmielewski S. 1997. Spadek liczebności kraski Coracias garrulus w zachodniej części Mazowsza i na Kielecczyźnie Lubuski Prz. Przyr., 8 (4): 163-172.

 • Stachyra P.,Kobylas T., Mielnik A. 2004. Nowe stanowisko lęgowe kraski Coracias garrulus w województwie podkarpackim. Ptaki Podkarpacia. Nr 10, 2004. Przemyśl 2004. s. 92-93.

 • Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski – rozmieszczenie, liczebność, zmiany. T2. Wrocław. pp.498-501

 • Witkowski J. Przebieg wymierania kraski, Coracias garrulus we wschodniej części doliny Baryczy.  Dolin aBaryczy 3 :43-47.

 • Wójcik J.,D. 1998. Występowanie kraski (Coracias garrulus) w Małopolsce. Kulon, 3 (1): 47-55.

Literatura Zagraniczna

Posiadamy bardzo bogaty wykaz literatury zagranicznej. Poniżej kilka przykładowych

 • Aviles JM, Parejo D, 2004.  Farming practices and Roller Coracias garrulus conservation in south-west Spain. Bird Conservation International, 14 (3): 173-181

 • Aviles JM, Sanchez JM, Parejo D., 2000 The Roller Coracias garrulus in Extremadura (southwestern Spain) does not show a preference for breeding in clean nestboxes. Short Report, Bird Study 47, 252-254

 • Aviles JM, Sanchez JM, Parejo D. 2000. Nest-site selection and breeding success in the Roller (Coracias garrulus) in the Southwest of the Iberian peninsula. Journal Ornithologie, 141 (3): 345-350.

 • Aviles JM, Sanchez JM, Parejo D. 2000. Nest-site selection and breeding success in the Roller (Coracias garrulus) in the Southwest of the Iberian peninsula. Journal Ornithologie, 141 (3): 345-350.

 •  Aviles JM, Sanchez JM, Parejo D. 2000. Nest-site selection and breeding success in the Roller (Coracias garrulus) in the Southwest of the Iberian peninsula. Journal Ornithologie, 141 (3): 345-350.

 • Aviles JM, Sanchez JM, Parejo D. 2000. Nest-site selection and breeding success in the Roller (Coracias garrulus) in the Southwest of the Iberian peninsula. Journal Ornithologie, 141 (3): 345-350.

 • Aviles JM, Sanchez JM, Parejo. 2001 Nest-boxes used by Eurasian kestrels Falco tinnunculus are preferred by rollers Coracias garrulous, D, Folia Zoologica 50 (4): 317-320

 • Aviles JM, Sanchez JM, Sanchez A, Parejo D., 1999 Breeding biology of the Roller Coracias garrulus in farming areas of the southwest Iberian Peninsula, Bird Study. 217-223.

 • Cramp S. (eds.).1985. The Birds of the Western Palearctic. IV. Oxford Univ.Press Oxford.

 • Fry C. Hilary, Fty Kathie and Harris Alan 1999. Kingfisher Bee-Eaters & Rollers. London 298-300.

 • Samwald O. Stumberger B. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Edited by Hagemeijer Ward J.M. Blair M.J. 436-437.

 • Siegfried Hamsch "Die Blauracke" Berlin 2004

 •  Tiefenbach, MichaelHabitat selection in foraging European Rollers (Coracias garrulus L.) in Eastern Austria. (2009)

 

Więcej https://sites.google.com/site/coraciaseu/ressources/bibliography/bibliomayet

 


 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata