FWIE

 

.

 

Organizacja koordynuj±ca program

Konrad Kata  505868152

Fundacja Wspierania  Inicjatyw Ekologicznych

ul. Czysta 17/4,   31-121 Kraków 

http://www.fwie.eco.pl

Tadeusz Sobu¶  668 600 939            Kliknij na kontakt aby wy¶wietlić adres e-mail

Mirosław Kata  0601473488

Krzysztof Węglarz

Krzysztof Szczęch  

Mariusz Szyszka  www.sikor.eu

Dawid Sikora

Artur Gerersdorf 668401380 http://arturfoto.eu/

Janusz Dołęga

Jerzy Grzybek

Sebastian Watras

Maciej Rębi¶

Andrzej Sudoł

 

 

Jolanta i Sławomir Snopek

Paweł Szewczyk

Robert Rudolf

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Kra¶nicka Grupa Lokalna OTOP

 

 

Przemysław Stachyra  


Zamojska Grupa Lokalna OTOP

 

 

Przemysław Kunysz 

Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 

 

Kazimierz Walasz
 
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne


 

 

 

 

 

    
Piotr Kawa
Marcin Filipek
Grzegorz Wiktor
Małgorzata Bylicka
Paweł Greń  
Anna i Marek Hyjek
Sebastian Pietras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kra¶nick± i Zamojsk± Grup± OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu s±:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFO¦iGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata