FWIE

 

.


Przykładowe dĽwięki
KLIKNIJ ABY POBRAĆ LUB ODSŁUCHAĆ

ATAK NA SZPAKA

TOKI
            

MŁODE W DZIUPLI


 

Więcej informacji kontakt Grzesiek Wiktor

W  trakcie nagrywania.


 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kra¶nick± i Zamojsk± Grup± OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu s±:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFO¦iGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata