FWIE

 

.

 

 

Szczegóły w publikacji z danymi które zostaną opracowane w 2006 r.

  

FILM

Odkurzanie dziupli odkurzaczem mimo że nie jest łatwe daje dobre wyniki.

 

Czyszczenie

dziupli po sezonie lęgowym ma na celu zapobieżenie wypełniania się dziupli odchodami. Wypełniające dziuple resztki pokarmu, odchody i inne naniesione fragmenty twardnieją i sprawiają, że miejsce dotychczas zajmowane przestaje być użyteczne, gdyż kraska nie potrafi ich wyczyścić. Do prac ochroniarskich dla tego gatunku zaleca się wykonanie czyszczeń jesiennych po odlocie krasek z kraju.

POSTER Pokarm piskląt kraski w kotlinie Sandomierskiej
  wystawiony na Konferencji Sekcji Ornitologicznej PTZool w Lublinie 2009

(Grzegorz Hebda i Konrad Kata)

Czyszczenie dziupli i budek 

W trakcie czyszczeń w 2005 roku zebrano materiał z 5 dziupli i 2 budek który został szczegółowo przeanalizowany. Analiza składu pokarmowego wykonał Grzegorz Hebda - Uniwersytet Opolski). Stwierdzono szczątki pochodzące od 188 osobników zwierząt.

przykładowe zdjęcia
UWAGA ZDJĘCIA DRASTYCZNE przedstawiające martwe owady


szczątki turkucia podjadka


szczątki łatczyna brodawnika oraz podłatczyna

szczątki kruszczyc, listnika zmiennobarwnego i turkucia podjadka

żuwaczki i głowa świerszcza polnego

ciała obce.

szczątki owadów

 

Ogółem oznaczono:

Chrząszcze - 106 os

Prostoskrzydłe - 76 os.

Mięczaki - 3 os.

Motyle - 1 os.

Płazy - 1 os.

Ssaki - 1 os.


Wnętrze budki (nr. 76). Kraski wyprowadziły tu 2 młode.


Wnętrze budki (nr. 91). Widoczne pozostałości pokarmu po młodych kraskach


Gniazdo z budki

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata