FWIE

 

Badania i działania ochronne.

Inwentaryzacja stanowisk lęgowych

zobacz wyniki


 

Wieszanie budek lęgowych

zobacz wyniki


 

Ochrona stanowisk lęgowych

 

Wprowadzenie lokalnych “opiekunów stanowisk lęgowych kraski”

 

Ochrona przed drapieżcami

polewanie drzew terpentyną

 mały otwór wlotowy 60-63 mm budki


schemat budki

Czyszczenie dziupli

zobacz wiecej

Poznanie sukcesu lęgowego za pomocą mikrokamery (pozwolenie RDOŚ 2010-2011r)

przykład  z rekordowej budki z 2010  roku
Obrączkowanie kolorowymi obrączkami obecnie nie realizowane 
 
młoda kraska z obrączką (Łotwa)


dorosła z obrączką. (Łotwa)

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem

Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    
Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

    webmaster Konrad Kata