FWIE  

 

 

 

Trwają przygotowania do sezonu  2008

Chcesz pomóc
w działaniach projektowych
skontaktuj się

 

 

 

 

Aktualności
 

2008

2007
Zima/Wiosna 2007/2008
Jesień 2007
Lato 2007
Wiosna 2007   
Zima 2006-2007      
 

Zobacz też

2006
Jesień 2006  
Lipiec Sierpień 2006  
Czerwiec 2006  
Maj 2006  
Kwiecień 2006  
Zima 2005/2006  
 

2005 / 2004
Listopad 2005  
 Październik 2005  
Wrzesień 2005  
Sierpień 2005.   
Lipiec 2005   
Czerwiec 2005  
Maj 2005  
Kwiecień 2005  
Zima 2005  
2004

 

Zima/Wiosna 2007/2008

 

Uwagi   Fundacji   Wspierania   Inicjatyw   Ekologicznych  do treści    projektu Rozporządzenia   Ministra Rolnictwa   i Rozwoju  Wsi  z dnia … … 2007  r.   w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nowy pakiet/wariant rolnośrodowiskowy dla kraski

 

pismo do Pana Profesora Macieja Nowickiego Ministra Środowiska pełna wersja PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    

Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

 
webmaster Konrad Kata