FWIE  

 

 

 
fot. Mirosław Kata

W planach

1.Wprowadzenie i wdrożenie w życie  programów i pakietów rolnośrodowiskowych,  które chroniłyby kraskę w krajobrazie rolniczym oraz wprowadzenie doświadczeń zachodnich w ochronie kraski na grunt Polski-pozyskanie funduszów, na ten cel

2. Przekazanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody szczegółowych danych o aktualnym  rozmieszeniu krasek wraz ze wskazaniami ochronnymi  

 

 


Aktualności
 

2008

2007
Zima/Wiosna 2007/2008
Jesień 2007
Lato 2007
Wiosna 2007   
Zima 2006-2007      
 

Zobacz też

2006
Jesień 2006  
Lipiec Sierpień 2006  
Czerwiec 2006  
Maj 2006  
Kwiecień 2006  
Zima 2005/2006  
 

2005 / 2004
Listopad 2005  
 Październik 2005  
Wrzesień 2005  
Sierpień 2005.   
Lipiec 2005   
Czerwiec 2005  
Maj 2005  
Kwiecień 2005  
Zima 2005  
2004

powstał nowy dział Wyniki

 

Liczba lęgowych par krasek w budkach na terenie Podkarpacia
(lata 2005-2007). Budki zaczęto wywieszać w 2005 roku. (dane w trakcie aktualizacji i poprawek)

Jak widać z wykresu, z roku na rok występuje wzrost liczby lęgowych par w budkach. 

Kategorie lęgowości w poszczególnych latach (1990-2007) na terenie Podkarpacia. (dane w trakcie aktualizacji i poprawek)

Wykres pokazuje  że począwszy od 2002 roku, początki "AKCJI KRASKA" liczba znanych lęgowych par silnie zaczęła wzrastać.  

Szczegóły na temat rozmieszczenia biologii kraski z ostatecznymi wynikami, wkrótce w przygotowywanej pracy naukowej.

Zapraszamy na stronki o krasce
http://www.orientalbirdimages.org/birdimages.php?action=birdspecies&Bird_ID=372&Bird_Image_ID=1022&Bird_Family_ID=75  - Strona ze zdjęciami krasek w różnym wieku. 


http://gallery.cezarypioro.pl/page1.htm galeria Czarka Pióro

 

 

 

 


fot. Mirosław Kata

 

 

 

 

 Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    

Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

 
webmaster Konrad Kata