FWIE  

 


W trakcie spotkania.


Początek przerwy.

 


Kraska w niecodziennej pozie


Tereny z brakiem dziuplastych drzew nie  są odpowiednie dla kraski. 


Las łęgowy na rzece Łęg.

 

 

Aktualności

2008

2007
Zima/Wiosna 2007/2008
Jesień 2007
Lato 2007
Wiosna 2007   
Zima 2006-2007      
 

Zobacz też

2006
Jesień 2006  
Lipiec Sierpień 2006  
Czerwiec 2006  
Maj 2006  
Kwiecień 2006  
Zima 2005/2006  
 

2005 / 2004
Listopad 2005  
 Październik 2005  
Wrzesień 2005  
Sierpień 2005.   
Lipiec 2005   
Czerwiec 2005  
Maj 2005  
Kwiecień 2005  
Zima 2005  
2004

 18 VI 2005 godz. 15.00 Werynia. Spotkanie w sprawie ochrony stanowisk kraski w południowo- wschodniej Polsce. Spotkanie pod hasłem "Natura 2000". Ustalono ze niezbędnym elementem ochrony kraski i innych cennych gatunków w skali europejskiej na tym terenie jest utworzenie 2 obszarów chronionych, gdzie działania gospodarcze będą uwzględniały też potrzeby ptaków w tym kraski, która na tym terenie tworzy najliczniejsze populacje w Polsce.  Głównym elementem spotkania było wyznaczenie obszarów "naturowych" i wypełnienie formularza dla Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków. Oprócz ornitologów zajmujących się ochroną kraski z tego obszaru przyjechał  dr Stanisław Tworek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN zajmujący się problematyką Sieci Natura 2000.

 

 

6VI-12VI 2005 Kraski siedzą w dziuplach wysiadując jajka. Są skryte i trudne do obserwacji. Jedynie w ciepłe dni możemy je spotkać polujące w pojedynkę.
Udało się potwierdzić w dolinie Łęgu kolejne osobniki kraski. Jak się okazuje tylko niektóre miejsca na terenie Puszczy Sandomierskiej są odpowiednie dla kraski. Sporo terenów chociaż  dzikie to jednak unikane są przez kraskę.

 

 

30V-5VI 2005 Ostatnie obserwacje oraz inwentaryzacja fragmentu rzeki Łęg potwierdzają wybitne walory  krajobrazowe i siedliskowe tej rzeki  dla wielu zwierząt w tym kraski. Wyprawa rzeką  Łęg 4 VI pozwala nam na znalezienie kolejnych miejsc i stanowisk kraski.

 

 


Obszar DOLINA TANWI

Obszar PUSZCZA SANDOMIERSKA


Kraska czyszcząca piórka


Obserwująca kraska.

Łysa Góra widok na dolinę rzeki Łęg.. 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    

Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,   JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

 
webmaster Konrad Kata