FWIE  

 

 

 Początek akcji "budka"
Numerowanie budek.

Budki dla kraski


Jedna z ekip.

 

 

Aktualności

2008

2007
Zima/Wiosna 2007/2008
Jesień 2007
Lato 2007
Wiosna 2007   
Zima 2006-2007      
 

Zobacz też

2006
Jesień 2006  
Lipiec Sierpień 2006  
Czerwiec 2006  
Maj 2006  
Kwiecień 2006  
Zima 2005/2006  
 

2005 / 2004
Listopad 2005  
 Październik 2005  
Wrzesień 2005  
Sierpień 2005.   
Lipiec 2005   
Czerwiec 2005  
Maj 2005  
Kwiecień 2005  
Zima 2005  
2004

30.IV-3 V 2005 - Penetracje terenu w pierwszych dniach majowych nie potwierdzają jeszcze przylotu kraski. Czyżby czekały na cieplejsze dni majowe. Nie jest to jednak jak do tej pory opóźnienie, gdyż kraska pojawia się w Polsce od końca kwietnia do połowy maja. Czekamy nadal z niecierpliwością na jej przybycie.  27.IV.2005 -pierwsza 80 % obserwacja kraski w gminie Żołynia. Czekamy teraz na wszystkie pozostałe. Liczymy, że w tym roku będzie ich więcej niż w poprzednim. Widziana dzisiaj kraska kręciła się koło jednego z miejsc gdzie rozwieszono budki. Czyżby się jej spodobały?
 

IV 2005 -Rozwieszenie budek na terenie północnego Podkarpacia. Rozwieszono budki lęgowe dla kraski typu „D” według Sokołowskiego nieco zmodyfikowane (zmniejszono otwór wlotowy w celu ograniczenia drapieżnictwa ze strony kuny). Z końcem kwietnia wywieszono ostatnią setną budkę. Wywieszono budki w miejscach niedoboru naturalnych dziupli lub tam gdzie dziuple z drzewem zostały zniszczone (w 2004 roku zniszczono kolejne 2 stanowiska kraski L). Budki rozwieszono w odpowiednio wytypowaniem miejscach, które według obecnej wiedzy mogłyby być zasiedlane przez kraskę. Kraska na terenie Podkarpacia w poprzednich latach zajmowała już pojedyncze budki, mimo ich niewielkiej liczby. Dlatego też uważamy, że rozwieszenie budek może być jednym z głównym z elementów, który może wpłynąć na zahamowanie spadku liczebności i wzrost liczby stanowisk kraski. Przeprowadzone obserwacje budek w celu skontrolowania ich zasiedleń przez kraskę w kolejnych latach to zweryfikują.

IV 2005
Nadleśnictwa, do których zwróciliśmy się z prośbą o:
- pozostawianie w miarę możliwości drzew dziuplastych, które mogłyby stać się miejscem lęgów różnych gatunków ptaków, między innymi kraski,
- wywieszanie budek lęgowych również dla większych ptaków, takich jak kraska,
wyraziły chęć współpracy z naszą grupą. W odpowiedzi Nadleśnictwa będą zwracały większą uwagę na kraski i w razie obserwacji będą nas informowały. Po inwentaryzacji i wskazaniu niedoboru miejsc lęgowych dla kraski na terenie poszczególnych nadleśnictw, jesienią 2005 roku Nadleśnictwa przygotują budki dla kraski, które zostaną z końcem roku wywieszone.
Zaproponowaliśmy też w ramach spotkania z Nadleśnictwami multimedialną prezentację przedstawiającą sytuację kraski, zagrożenia i możliwościach ochrony, co mogłoby pozwolić Nam wszystkim do opracowania wspólnych planów działania.

 

 

Film 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    

Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

 
webmaster Konrad Kata