FWIE  

 

zdjęcia z Konferencji

3.jpg

 

12.jpg

 

11.jpg

8.jpg

13.jpg

 

5.jpg


Aktualności

2008

2007
Zima/Wiosna 2007/2008
Jesień 2007
Lato 2007
Wiosna 2007   
Zima 2006-2007      
 

Zobacz też

2006
Jesień 2006  
Lipiec Sierpień 2006  
Czerwiec 2006  
Maj 2006  
Kwiecień 2006  
Zima 2005/2006  
 

2005 / 2004
Listopad 2005  
 Październik 2005  
Wrzesień 2005  
Sierpień 2005.   
Lipiec 2005   
Czerwiec 2005  
Maj 2005  
Kwiecień 2005  
Zima 2005  
2004

Listopad  2005.

26 XI 2005 na 37 zjeździe ORNITOLOGÓW POLSKI POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ wygłoszono referat pt. "Wyniki programu aktywnej ochrony kraski (Coracias garrulus) na Podkarpaciu."W trakcie prezentacji.

                 

5-6 XI 2005 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kraskowa

 

Informacja o konferencji - tekst Tomek Figarski, Piotrek Guzik

 Główne Ustalenia z Ogólnopolskiej Konferencji Kraskowej

Kolbuszowa 5-6 Listopad 2005.

  • Kraska w Polsce jest bardzo zagrożona (odpowiednio w 1977-80 -1000 par, 1 połowa lat 80-tych -560 par, 1987-92 – 360-380 par, 1993-95 - 160-200 par, 1998 113-133 par, a w 2005 poniżej 80 par.),
  • Pozostały w Polsce już jedynie 3 większe populacje na Mazowszu, Podlasiu i Podkarpaciu,
  • Należy przeprowadzić monitoring wszystkich obecnych populacji,
  • Należy określić minimalną wielkość populacji kraski i czynniki ograniczające tą populację, w miarę możności opracować program odbudowy,
  • Program ochronny w Polsce należy opracować osobno dla każdej populacji ze względu na odmienne problemy,
  • Należy niezwłocznie przeprowadzić spotkanie robocze z organizacjami i ornitologami z miejsc gdzie kraska jeszcze występuje i opracować szczegółowe działania ochronne,
  • Wymieniać informację między ornitologami w tym celu między innymi stworzyć forum lub listę dyskusyjną
  • Należy prowadzić szeroką edukację na temat kraski;

rozmawiać z właścicielami drzew dziuplastych, prowadzić prelekcje i konkursy w szkołach, współpracować z mediami,

  • Propozycje poprawy dotychczasowych programów ochronnych;

Ø      Zorganizować obozy ornitologiczne w celu wyszukiwania stanowisk i obserwacji kraski,

Ø      Sprawdzanie stanu dziupli przed sezonem lęgowym,

Ø      W celu ochrony drzew dziuplastych w na terytorium lęgowym kraski wykorzystać tabliczki z informacjami „drzewo dziuplaste – zostaw dla ptaków”,

Ø      Prawdopodobnie lepsze byłby budki wydrążone w pniu drzewa niż standardowe,

Ø      Wykorzystać tam gdzie to jest możliwe programy rolnośrodowiskowe w ramach Natura 2000,

Ø      Zabezpieczyć siedliska w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

Więcej zdjęć

 

zdjęcia z wycieczki

TN_P1010069.JPG

TN_P1010037.JPG

TN_P1010079.JPG

TN_P1010032.JPG

TN_P1010056.JPG

 TN_P1010078.JPG

 

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Kraśnicką i Zamojską Grupą OTOP, Przemyskim Towarzystwem Ornitologicznym i Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym    

Sponsorami projektu są:

Ambasada Królestwa Niderlandów, Program Małych Dotacji  GEF/SGP,    JAWOR Marcin Krzyżański,  WFOŚiGW w Rzeszowie, Marcin Filipek


                       

 
webmaster Konrad Kata